follow
  • Mérnöki Szolgáltatásaink | Tanácsadás - Mérnöki létesítmények műszaki ellenőrzése, kivitelezésének felügyelete
    main7

| Mérnöki tanácsadás


csaladihazak1Konkrét megrendelői kérdésekre, távlati fejlesztési célokra, egyedi műszaki megoldásokra adunk választ szóban és írásban.

Adott építési területre vonatkozó hatósági előírások, korlátozások, illetve tiltások feltárása, közlése, és az elképzelt fejlesztési koncepció lehetséges megoldásainak előterjesztése építtetőnk felé. Az elkészített, esetenként látványtervekkel támogatott alternatív javaslatainkat, előzetes költségbecsléssel is kiegészítjük. Gazdaságossági számításokat végzünk annak érdekében, hogy a leendő építési módszer kiválasztása költséghatékonysági szempontból, a legkedvezőbb legyen.


Általánosságban és célirányosan is vizsgáljuk az épületfizikai jelenségek által okozott károkat, azok forrásait, talajmechanikai anomáliákat, épületszerkezeti károsodásokat.

A megrendelői kérdések tárháza szinte kimeríthetetlen, melynek okozójaként, a fizikai és kémiai jelenségek egymásra gyakorolt kölcsönhatásában rejlő végtelen variáció szolgáltat alapot. (penészedő-sóvirágos falak, zizegő ablaküvegek, meghajlott áthidalók, repedezett vakolatok és falak, felpúposodott burkolatok, "könnyező" felületek, áthallatszó falak és födémek, hiányos vagy elmaradt, illetve rosszul kivitelezett hőszigetelések, talajmozgások, süllyedések okozta károk, épületszerkezeti kihajlások, kilengések, rezgések, elektrosztatikus feltöltődések, zavaró hő-és légáramlatok, különböző optikai jelenségek lélektani hatása stb.)


Javaslatokat teszünk az egyedi építtetői igényekhez igazított alternatív megoldások közötti döntéselőkészítésekhez.

Mielőtt egy beruházás kezdetét veszi, a megvalósítandó épülettel, építménnyel kapcsolatban, a megrendelők többsége már saját koncepcióval rendelkezik. Feladatunknak tekintjük, hogy a tervezést megelőzően az építtető elképzeléseit véleményezzük, kiegészítő tanácsadással segítsük. A közösen kialakított fejlesztési irányvonal, mind a tervezési, mind a kivitelezési munkákra pozitív hatással lesz, mely megmutatkozik a gyorsaságban és a minőségben is.


Sajátságos kivitelezői problémákra konkrét technológiákat dolgozunk ki.

(pl. épületszerkezetek kiváltása statikai tervezéssel, talajvíz alatti alépítmények elkészítése)


Gyakran előfordul, hogy megváltozik egy család létszáma, életvitelének minősége, vagy egy üzem technológiája, gyártási volumene, folyamatszervezése. Ekkor adódik a kérdés, hogyan tovább? A fejlesztésnek több változata lehetséges: adott kubatúrán belül a helyiségek funkcionális átrendezésével, vagy bővítményekkel. A lehatárolt téren belüli bővítésnek is két iránya adódhat, felfelé (pl. tetőtér beépítés), vagy lefelé (pl. alagsor és pince). Egyszerűbb a helyzet, ha telek még rendelkezik beépítetlen szabad területtel, de valamennyi bővítésben közös vonás, hogy a változtatás során, épületszerkezeteket kell megbontani az új térkapcsolatok kialakításának érdekében. Az ilyen helyzetek megoldása számunkra nem problémát, hanem kihívást jelent. (lehet az utólagos alap-megerősítés, aláfalazás, teherhordó főfal- és födémkiváltás és egyéb térszint alatti létesítmények kivitelezése)


Saját kivitelezésben adódó műszaki akadályokat önállóan elhárítjuk, azzal megrendelőinket nem terheljük.

Az építkezések során többször adódik olyan probléma, hogy az építtető által megrendelt munka leírása, megfogalmazása egy kissé "leegyszerűsített" (pl. mert, nem beszéli a szakmai nyelvet!). Ha még a kivitelezés megkezdése előtt erre fény derül, akkor könnyű a tényleges elképzelés megfogalmazását szakmák szerinti technológiai sorrendbe szervezni.


Egyszerű példa: Megrendelőnk felhív telefonon, hogy "holnap, két iroda között, ajtóval ellátott nyílást kell létesíteni és küldjünk két kőművest"!

Másnap a helyszínen az alábbi körülmények fogadják a kőműveseket:

  • a kijelölt helyen, a főfalban, vasbeton pillér található
  • a nyílást, vízszintesen, fűtési csővezeték keresztezi
  • a falban elektromos és telefon vezetékek húzódnak
  • a két kapcsolódó helyiség között 30 cm a szintkülönbség
  • a fal egyik oldala lambériázott a másik tapétázott

A fenti felsorolásból látható, hogy az egyszerűnek tűnő feladat teljesítése statikai számítást és a kiváltás megtervezését, továbbá csőszerelő, villanyszerelő, ács, vasszerelő, kőműves, asztalos, festő szakmunkások igénybe vételét indokolják.


A kisebb tervhiányokat saját hatáskörben pótoljuk, a gyártmányterveket magunk készítjük. Az épületdiagnosztikai problémákat fotókkal dokumentáljuk és a javaslataink szerint történő javítások eredményét szintén rögzítjük ("ilyen volt, ilyen lett"). mernoki2mernoki3

Munkáinknál ezen tevékenységeink az építtető felé költségtöbbletet nem okoznakKözösség